Quản Trị - Lãnh Đạo

Tìm thấy 321 sản phẩm

On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp

199,000đ 190.000đ -5%
Mua ngay

On Strategy - Chiến Lược

199,000đ 190.000đ -5%
Mua ngay

On Leadership - Lãnh Đạo

199,000đ 190.000đ -5%
Mua ngay

On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo

199,000đ 190.000đ -5%
Mua ngay

1% Và 99% Tài Năng Và Mồ Hôi Nước Mắt

99,000đ 79.000đ -20%
Mua ngay

Khoảng Cách

99,000đ 79.000đ -20%
Mua ngay

Nguyên Lý Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

199,000đ 159.200đ -20%
Mua ngay

Khám Phá Luật Hấp Dẫn Để Mở Khóa Thành Công

99,000đ 79.000đ -20%
Mua ngay

Ít Hóa Nhiều

139,000đ 111.200đ -20%
Mua ngay

Khởi Nghiệp Táo Bạo

159,000đ 127.200đ -20%
Mua ngay

Những Bố Già Châu Á

199,000đ 159.200đ -20%
Mua ngay

Thuật Thúc Đẩy Nhân Viên

79,000đ 63.000đ -20%
Mua ngay

Thuật Quản Trị

79,000đ 63.000đ -20%
Mua ngay

Thuật Quản Lý Thời Gian

79,000đ 63.000đ -20%
Mua ngay

Nghệ Thuật Giữ Chân Nhân Viên Giỏi

139,000đ 111.200đ -20%
Mua ngay

Lần Đầu Làm Sếp

129,000đ 103.000đ -20%
Mua ngay

Internet Của Tiền Tệ

199,000đ 179.000đ -10%
Mua ngay

Tối Đa Hóa Năng Lực Nhân Viên

119,000đ 95.000đ -20%
Mua ngay

Siêu Đội Ngũ

169,000đ 135.000đ -20%
Mua ngay

Quản Trị Dự Án - Những Nguyên Tắc Căn Bản

129,000đ 103.000đ -20%
Mua ngay

Những Quy Tắc Trong Quản Lý

129,000đ 103.000đ -20%
Mua ngay

Phong Cách Virgin

169,000đ 135.000đ -20%
Mua ngay

Chiến Lược Đầu Tư Chứng Khoán

149,000đ 119.000đ -20%
Mua ngay

Blue Ocean Shift - Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh

199,000đ 159.000đ -20%
Mua ngay

Tạm Biệt Cà Rốt Và Cây Gậy

129,000đ 103.000đ -20%
Mua ngay

Lịch Sử Giao Thương

246,000đ 196.000đ -20%
Mua ngay

Câu Chuyện Iphone

279,000đ 223.200đ -20%
Mua ngay

Kinh Tế Thành Viên

299,000đ 239.000đ -20%
Mua ngay

Cuộc Chơi Khởi Nghiệp

109,000đ 87.200đ -20%
Mua ngay

RUNNING LEAN Vận Hành Tinh Gọn

159,000đ 127.000đ -20%
Mua ngay

THE LEAN ENTERPRISE Doanh Nghiệp Tinh Gọn 2

199,000đ 159.000đ -20%
Mua ngay

LEAN ENTERPRISE Doanh Nghiệp Tinh Gọn

199,000đ 159.000đ -20%
Mua ngay

Không Bao Giờ Là Thất Bại Tất Cả Là Thử…

98,000đ 68.600đ -30%
Mua ngay

Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

129,000đ 96.800đ -25%
Mua ngay

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Trong 1 Giờ

65,000đ 48.800đ -25%
Mua ngay

Lời Khuyên Từ Những Nhà Cố Vấn Hàng Đầu Thế…

204,000đ 153.000đ -25%
Mua ngay